Zur PraxisNephrologische Gemeinschaftspraxis an den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück

Praxis:
Tel. (0541) 326 - 2040
Fax (0541) 326 - 2044

Dialyse:
Tel. (0541) 326 - 4141
Fax (0541) 326 - 4144

info@dialyse-osnabrueck.de
info@meine-nierenpraxis.de
Zur PraxisNephrologische Gemeinschaftspraxis an den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
Hasestraße 18
49565 Bramsche

Praxis:
Tel. (05461) 882 99 - 0
Fax (05461) 882 99 - 19

Dialyse:
Tel. (05461) 882 99 - 21
Fax (0541) 326 - 29

info@dialyse-bramsche.de
info@meine-nierenpraxis.de