Zur PraxisNephrologische Gemeinschaftspraxis an den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück

Praxis:
Tel. (0541) 326 - 2040

Dialyse:
Tel. (0541) 326 - 4141
Zur PraxisNephrologische Gemeinschaftspraxis an den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
Hasestraße 18
49565 Bramsche

Praxis:
Tel. (05461) 882 99 - 0

Dialyse:
Tel. (05461) 882 99 - 21